V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10.05.2020 r.

Celebrans                                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Grzegorz                                                 1.  o. Adam                    

8.30      o. Piotr                                                       1. o. Paweł                        2. o. Franciszek                      

10.00    o. Jarosław                                                  1.  o. Grzegorz                 2. o. Bogusław   

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)           1. o. Andrzej D.               2. o. Radomir      

13.00    o. Mirosław                                                 1. o. Dariusz B.                  2. o. Piotr            

 

16.00   o. Bogusław                                               1. o. Artur                                2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Franciszek                                            1. o. Mirosław                         2. o. Jarosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie