Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR

Harcerki i Harcerze ZHR pomogą w realizacji najpilniejszych zakupów:

  • całkowicie bezpłatnie;
  • potrzebującym bez względu na wiek;
  • telefonicznie ustalą listę zakupów;
  • bezpiecznie przekażą zakupione produkty.