I Niedziela WLKP - 01.03.2020 r.

Celebrans                                              Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                               1.  o. Artur                

8.30      o. Paweł                                   1. o. Andrzej C.                      2. o. Dariusz B.                                           

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Mirosław                         2. o. Bogusław                   

11.30    o. Andrzej C.                            1 . o. Radomir                        2. o. Adam                                        

13.00    o.  Mirosław                          1. o. Paweł                                  2.  o. Bogusław    

16.00    o. Dariusz B.                          1. o. Mirosław                          2. o. Artur      

18.00    o.  Radomir                          1. o. Krzysztof                       2. o. Andrzej D.          3. o. Jarosław   

 

Homilia – List Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2020  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie