II Niedziela Zwykła - 19.01.2020 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                        1.  o. Andrzej D.                            

8.30      o. Piotr                                      1. o. Franciszek                2. o. Andrzej C.                                              

10.00    o. Andrzej D.                            1.  o. Jarosław                  2. o. Artur                 

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Piotr                      2. o. Radomir                                        

13.00    o.  Mirosław                               1. o. Adam                       2.  o. Piotr

16.00    o. Bogusław                                1. o. Paweł                   2. o.  Dariusz B            

18.00    o.  Franciszek                              1. o. Bogusław            2. o. Jarosław       3. o. Mirosław    

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie