Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2020 r.

Celebrans                                             Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                  1.  o. Franciszek                            

8.30      o. Dariusz B.                              1. o. Andrzej C              2. o. Mirosław                                                   

10.00    o. Andrzej D.                             1.  o. Artur                     2. o. Radomir                 

11.30    o. Andrzej C.                               1 . o. Jarosław              2. o. Dariusz B.                                         

13.00    o.  Mirosław                               1. o. Adam                    2.  o. Piotr

16.00    o. Bogusław                                1. o. Paweł                  2. o.  Artur              

18.00    o.  Franciszek                            1. o. Andrzej D.           2. o. Bogusław         3. o. Mirosław  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie