Niedziela Świętej Rodziny - 29.12.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Andrzej C.                            

8.30      o. Paweł                                                    1. o. Dariusz B.            2. o. Franciszek                                                      

10.00    o. Andrzej D.                                           1.  o. Mirosław              2. o. Jarosław                             

11.30    o. Andrzej C.                                            1 . o. Andrzej D.          2. o. Paweł               

13.00    o.  Mirosław                                            1. o. Bogusław             2.  o. Adam 

16.00    o. Dariusz B.                                           1. o. Franciszek           2. o.  Jarosław       

18.00    o.  Franciszek                                         1. o. Paweł                   2. o. Andrzej D.      

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie