Konferencje przed chrztem

Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych  dziecka,

odbywa się w sali okrągłej, czyli konferencyjnej, zawsze w soboty przed I i III niedzielą miesiąca o godz. 17.00. 

           Obecność rodziców i chrzestnych obowiązkowa!!