XXXI Niedziela Zwykła - 03.11.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                  1.  o. Radomir                      

8.30      o. Dariusz B.                                        1. o. Andrzej C.                      2. o. Bogusław                  

10.00    o. Andrzej D.                                       1.  o. Mirosław                       2. o. Artur                     

11.30   o. Andrzej C.                                         1 . o. Jarosław                        2. o. Dariusz B.                       

13.00    o. Mirosław                                         1. o. Piotr                                 2.  o. Andrzej D.               

16.00    o. Paweł                                               1. o. Franciszek                       2. o. Bogusław   

18.00    o. Piotr                                                 1. o. Paweł                                2. o. Jarosław                     3. o.  Radomir  

 

Homilia –  celebrans   

Ogłoszenia duszpasterskie  – proboszcz

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie