Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                        1.  o. Bogusław                       2. o. Mirosław

8.30      o. Artur                                               1. o. Andrzej C.                     2. o. Paweł                         3. o. Piotr

10.00    o. Andrzej D.                                     1.  o. Franciszek                    2. o. Jarosław                   3. o. Radomir                         4. o. Adam     

11.30   o. Andrzej C.                                        1 . o. Dariusz B.                     2. o. Bogusław                 3. o.  Franciszek  

13.00    o. Mirosław                                        1. o. Piotr                                2.  o. Artur               

16.00    o. Radomir                                         1. o. Adam                              2. o. Paweł   

18.00    o. Franciszek                                      1. o. Andrzej D.                     2. o. Jarosław                  3. o.  Radomir  

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie