XXI Niedziela Zwykła - 25.08.2019 r.

7.00     o. Jarosław                                          1.  o. Andrzej D.   

8.30      o. Bogusław                                        1. o. Andrzej C.                   2. o. Adam  

10.00    o. Andrzej D.                                     1.  o. Paweł                           2. o. Jaroslaw

11.30   o. Andrzej C.                                       1 . o. Franciszek                    2. o. Mirosław

13.00    o. Mirosław                                         1. o. Andrzej C.                    2.  o. Bogusław                  

18.00    o. Franciszek                                      1. o. Jarosław                       2. o. Adam

19.30    o. Paweł                                               1. o. Mirosław                      2. o. Bogusław