Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15.08.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                        1.  o. Mirosław   

8.30      o. Radomir                                        1. o. Paweł                          2. o. Franciszek  

10.00    o. Mirosław                                       1.  o. Radomir                     2. o. Bogusław

11.30   o. Franciszek                                      1 . o. Mirosław                      2.o. Jarosław

13.00    o. Bogusław                                       1. o. Adam                            2.  o. Paweł                      

18.00    o. Paweł                                              1. o. Bogusław                      2. o. Jarosław       

19.30    o. Radomir                                         1. o. Adam                            2. o. Franciszek

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie