V Niedziela WLKN - 19.05.2019 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                             1.  o. Mirosław  

8.30      o. Radomir                                                      1. o. Piotr                         2. O. Paweł  

10.00    o. Piotr                                                             1.  o. Artur                       2. o. Franciszek

11.30    o. Mirosław                                                      1. o. Radomir                  2. o. Paweł   

13.00    o. Paweł                                                           1. o. Adam                        2.  o. Artur                         

16.00    o. Adam                                                           1. o.   Piotr                        2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                                                  1. o. Mirosław                   2. o. Krzysztof      3. o. Paweł          

 

Homilia –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie