IV Niedziela Adwentu - 23.12.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Jarosław                                                                  1.  o. Mirosław              2. o. Piotr

8.30      o. Andrzej K.                                                              1. o. Franciszek             2.  o. Radomir           3. o. Andrzej C.            4. o. Adam

10.00    o. Radomir                                                                 1. o. Dariusz  B.             2. o. Andrzej K.         3. o. Paweł.                   4. o.  Artur

11.30    o. Andrzej C.                                                                1. o. Mirosław               2. o. Jarosław            3. o. Adam                    4. o. Piotr       

13.00    o. Mirosław                                                                 1. o. Artur                       2. o. Andrzej C.         3. o. Dariusz B.            4. o. Paweł

16.00    o. Artur                                                                        1. o. Franciszek             2. o. Piotr                   3. o. Adam                     4. o. Radomir

18.00    o. Franciszek                                                              1. o. Krzysztof               2. o. Jarosław             3. o. Mirosław              4. o. Andrzej C.                       

 

Homilia – celebrans    

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie