Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     o. Artur                                                                   1.  o. Franciszek                2. o. Mirosław 

8.30      o. Franciszek                                                         1.  o. Andrzej C.                2. o. Paweł                  3. o. Adam 

10.00    o. Andrzej K.                                                         1. o. Artur                          2. o. Jarosław             3. Mirosław           4. o. Piotr    

11.30    o. Andrzej C.                                                          1. o. Radomir                    2. o. Dariusz B.           3. o. Franciszek

13.00    o. Mirosław                                                           1. o. Piotr                           2. o. Artur  

16.00    o. Piotr                                                                   1. o. Dariusz B.                 2. o.  Paweł  

18.00    o. Dariusz B.                                                         1. o. Andrzej K.                 2. o. Jarosław             3. Radomir            

 

Homilia – celebrans 

11.30  – Stary kościół –  nie ma Mszy !!!!

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie