22 Niedziela Zwykła - 02.09.2018 r.

 1. Jutro rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież zachęcamy do rozpoczęcia tego kolejnego ważnego etapu edukacji i wychowania w przyjaźni z Panem Bogiem.
 2. Msze św. szkolne będą odprawiane w następującym porządku:
  • w poniedziałek, o godz. 9:00 – dla IX Liceum Ogólnokształcącego (w starym kościele)
  • w poniedziałek, o godz. 10.00 dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 38
  • w czwartek, o godz. 9:00 dla szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego, Gimnazjum, i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
 3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:
  • I   czwartek –  adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą  dziękczynno-błagalną o nowe powołania kapłańskie i zakonne – od godziny 15.00 w kaplicy okrągłej
  • I piątek – dodatkowa Msza św. dla dzieci o 16.30. Spowiedź od godziny 16.00. Nabożeństwo wynagradzające o godzinie 17.30 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
 4. W sobotę Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Porządek Mszy św. tego dnia powszedni.
 5. Katechezy przedmałżeńskie wznawiamy od miesiąca października.
 6. Dzieci ze scholii „Barka” zapraszamy na pierwszą próbę po wakacjach w sobotę o  godzinie 16.00 w sali nr 2 za kancelarią. Zapraszamy też nowe dzieci, które chciałyby śpiewać w scholi.
 7. Regularne spotkania dla ministrantów i lektorów rozpoczną się od października, po powrocie braci kleryków z wakacji i rekolekcji. Natomiast pierwsze spotkanie dla nowych kandydatów na ministrantów odbędzie się w sobotę o godz 10.00 w sali nr 2 za kancelarią.
 8. Rozpoczyna się również nowy rok formacyjny Ruchu Światło – Życie. Zapraszamy na spotkania oazowe dzieci i młodzież, które już są w formacji, jak i osoby nowe. Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek, 07. 09., o godz. 18.00 w salce oazowej. Kolejne spotkania również w piątki o godz. 18.00.
 9. Pierwsze powakacyjne spotkanie Dzieci Fatimskich oraz Adoracja Najśw. Sakramentu DLA DZIECI – jutro, w poniedziałek, o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą się Panu Jezusowi powierzyć na nowy rok szkolny. Młodsze dzieci mogą przynieść pluszaki.
 10. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii i klasztoru. Dzieciom i młodzieży rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy darów Ducha Świętego w poznawaniu wiedzy i kształtowaniu swego charakteru, Nauczycielom i Katechetom sił do przekazywania wiedzy, a Wam  wszystkim wytrwałości w codziennej modlitwie i odwagi świadczenia o Chrystusie w Rodzinach.