20 Niedziela Zwykła - 19.08.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00      o. Radomir                                                                   1.  o. Andrzej K.

8.30       o. Andrzej K.                                                                1.  o. Adam D.                           2. o. Radomir      

10.00     o. Franciszek                                                               1. o. Andrzej C                           2. o. Andrzej D             

11.30      o. Andrzej C.                                                                1. o. Franciszek                         2. o.  Andrzej  K.       

13.00     o. Andrzej D.                                                                1. o. Adam D.                             2. o. Radomir  

18.00     o. Paweł                                                                         1. o. Andrzej D.                          2. o.  Andrzej C.        

19.30     o. Adam D.                                                                    1. o. Franciszek                         2. o. Paweł .     

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie