16 Niedziela Zwykła - 22.07.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Derdziuk                                                  1.  O. Waldemar Grubka

8.30      O. Paweł Kaczorek                                                      1.  O. Andrzej Derdziuk          2. O. Andrzej Kiejza    

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                    1. O. Paweł Kaczorek              2. O  Andrzej Cebula               

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Andrzej Kiejza               2. O. Waldemar Grubka       

13.00    O. Waldemar Grubka                                                  1. O. Andrzej Derdziuk         2. O. Adam Dobrodziej      

18.00    O. Andrzej Kiejza                                                          1. O. Andrzej Derdziuk          2. O.  Adam Dobrodziej        

19.30  O. Adam Dobrodziej                                                       1. O. Paweł Kaczorek            2. O. Andrzej Cebula            

 

Homilia – celebrans

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie