13 Niedziela Zwykła - 01.07.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Adam Dobrodziej                                                   1.  O. Przemysław Kryspin

8.30      O. Radomir Kryński                                                    1.  O. Andrzej Derdziuk          2. O. Waldemar Grubka  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                     1. O. Tomasz Mączewski         2. O Jarosław Banasiuk              

11.30    O. Henryk Krajewski (jubileusz 60 lecia kapłaństwa)   1. O. Paweł Kaczorek       2. O. Przemysław Kryspin      

13.00    O. Waldemar Grubka                                                   1. O. Tomasz Mączewski       2. O. Adam Dobrodziej      

18.00    O. Andrzej Kiejza                                                           1. O. Andrzej Derdziuk          2. O.  Radomir Kryński      

19.30  O. Tomasz Mączewski                                                    1. O. Andrzej Kiejza               2. O. Waldemar Grubka          

 

Homilia – celebrans lub O. Maciej   Zinikiewicz  OFM Cap. z Krakowa – Dyrektor „Głosu O. Pio”.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie