Dyspensa od zachowania postu w piątek 1 czerwca ! - 01.06.2018 r.

Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek, 1 czerwca  br., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.