Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 20.05.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi   *

 7.00     O. Jarosław Banasiuk                                                1.  O. Waldemar Grubka     2. O. Adam Dobrodziej   

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                    1.  O. Jarosław Kubera          2. O. Tomasz Mantyk      

10.00   O. Przemysław Kryspin                                               1. O. Jarosław Banasiuk       2. O Solan Dąbrowski     3.  O. Marek Pasiut  

11.15    O. Waldemar Grubka                                            1. O. Przemysław Kryspin    2. O. Radomir Kryński    3. O. Magnus Kula   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Andrzej Cebula   

13.00    bp Antoni Dydycz (świecenia kapłańskie)           1. O. Paweł kaczorek          2. O. Tomasz Mączewski  

16.00    O. Marek Pasiut                                                           1. O. Krzysztof Groszyk      2. O. Andrzej Cebula  

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                        1. O. Marek Pasiut             2. O. Szczepan Dzyr           3. O. Leopold Marek

  

Homilia – celebrans.

  Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie