„ŻNIWO WIELKIE” – Modlitwa za Kapłanów - 24.05.2018 r.

Zapraszamy na nie zwykłe wydarzenie w naszej parafii –  „ŻNIWO WIELKIE” – Modlitwa za kapłanów. Spotkanie modlitewne z okazji święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  w  czwartek 24 maja 2018 .

Program jest następujący: 

17.30 – Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

18.00 – Msza święta pod przewodnictwem  Ks. Eugeniusza Derdziuka z Krasnobrodu

19.20 – Uwielbienie Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

19.40 – Nabożeństwo podjęcia duchowej walki w intencji kapłanów

– Konferencja wprowadzająca – br. Andrzej Derdziuk

Świadectwa:               

Rodziców kapłanów,

Kapłana proszącego o modlitwę

Sióstr Kapucynek

Członków Apostolatu Margaretka

– Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary

– Przekazanie znaków:

– Indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk

– Przekazanie medalika św. Benedykta

21.00 – Apel Jasnogórski

21.25 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 23.30

Ustanowione przez papieża Benedykta nowe święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana jest owocem przeżywanego w Kościele katolickim Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. i jest ono zachętą dla kapłanów, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana. Dla wiernych świeckich jest to okazja do medytacji nad znaczeniem kapłaństwa służebnego i wspierania duchownych w trosce o prowadzenie ludzi do Chrystusa. Liturgiczna celebracja zaprasza do rozważenia tajemnicy świętości i piękna kapłaństwa Chrystusowego oraz skłania do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa. Obecne czasy wskazują na aktualność duchowej walki, jaka toczy się w świecie i podkreślają rolę kapłanów, jako wybranych przez Chrystusa na głosicieli Słowa, szafarzy sakramentów i przewodników Ludu Bożego. Treścią doświadczeń mistycznych wielu świętych XX i XXI wieku było Boże wezwanie do troski o świętość kapłanów i wspieranie ich w duchowej walce z mocami zła.

Papież Benedykt ustanawiając to święto, pragnął, by było ono obchodzone w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Poszczególne episkopaty miały prawo zdecydować, czy przyjmą to święto w swoich krajach. Episkopat Polski na konferencji w listopadzie 2012 roku podjął decyzję o wprowadzeniu święta w Polsce. Warto pamiętać, że początki święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana sięgają 1952 r., gdy na prośbę biskupa José María García Lahiguera, założyciela kontemplacyjnego Zgromadzenia Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, papież Pius XII wyraził zgodę na obchodzenie go w Hiszpanii.

Tak, jak ustanowienie sakramentu Eucharystii, które miało miejsce w Wieczerniku, jest obchodzone w specjalnej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej potocznie Bożym Ciałem. Tak też pragnieniem wiernych było ustanowienie specjalnego święta umożliwiającego celebrację ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Chrystus w Wieczerniku objawia prawdę, że jest najwyższym Kapłanem który na krzyżu złoży ofiarę ze swego życia za grzechy całego świata. Wybierając do pełnienia sakramentalnej posługi, ludzi, których wyposaża w świętą władzę, Odkupiciel chce kontynuować dzieło zbawienia przez posługę słowa i sprawowanie świętych misteriów.

W celebracji święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Kościół w Polsce nawiązuje do życiowego przesłania Jana Pawła II, które wyraża się w medytacji nad jego tekstami kierowanymi do kapłanów w listach na Wielki Czwartek oraz przyjęciu za swoją odmawianej przez niego litanii do Chrystusa Kapłana i Ofiary. Swoje przeżywanie kapłaństwa Papież Polak przedstawił w książce Dar i Tajemnica.

W ramach obchodów tego święta w wielu polskich diecezjach od lat są organizowane spotkania kapłanów, którzy razem ze swoimi biskupami słuchają konferencji o tajemnicy kapłaństwa i modlą się o własne uświęcenie. W tym roku specjalne spotkanie modlitewne zostanie zorganizowane we czwartek 24 maja w kościele kapucynów w Lublinie na Poczekajce, podczas którego będzie miało miejsce nabożeństwo podjęcia duchowej walki w intencji kapłanów. Od paru lat w ramach okresowych czuwań modlitewnych w kapucyńskiej parafii na Poczekajce są wspólnotowo przeżywane istotne wydarzenia życia religijnego Kościoła w Polsce. Powstała pewna tradycja, w ramach której świętowano zakończenie Roku Miłosierdzia, 100 lecie objawień fatimskich oraz pierwszą rocznicę przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla. Dynamika tych spotkań obejmująca Eucharystię, słuchanie konferencji, adorację Najświętszego sakramentu oraz przekazanie znaków, w obrazowy sposób wskazujących na istotę obchodzonego wydarzenia, sprawia, że gromadzi się bardzo dużo wiernych, którzy zyskują poczucie wspólnoty i radości z przebywania z Panem. Mimo długiego czasu trwania nabożeństw, ich przeżywanie się nie dłuży, bo angażuje serce, umysł i ciało w uwielbianie Zmartwychwstałego Chrystusa. Ogromną wartością spotkań jest aktywne uczestniczenie wielu wspólnot, które mimo różnych charyzmatów, łączą się we wspólnych przedsięwzięciach modlitewnych i ewangelizacyjnych.

Tegoroczne spotkanie zatytułowane „Żniwo wielkie” ma na celu włączenie się do modlitwy za kapłanów i podjęcie duchowej walki w intencji sług ołtarza. Po odśpiewaniu Litanii loretańskiej, o godzinie 18.00 rozpocznie się Msza święta pod przewodnictwem ks. dr. Eugeniusza Derdziuka, kustosza sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie, wieloletniego ojca duchownego kapłanów i cenionego spowiednika. Uwielbienie prowadzone przez wspólnoty Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie ma formę dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz wprowadza w atmosferę skupienia.

Następujące po tym nabożeństwo składa się z konferencji wprowadzającej br. Andrzeja Derdziuka, kapucyna z Poczekajki, ze świadectwa rodziców kapłanów, księdza otoczonego modlitwą ponad tysiąca osób oraz członków Apostolatu Margaretka, które modlą się za kapłanów. Swoje świadectwo złożą też siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa, które mają w swoim charyzmacie modlitewne wspieranie osób duchownych. Po uroczystym odśpiewaniu Litanii do Chrystusa Kapłana i Ofiary, odbędzie się przyjęcie przez uczestników zobowiązania do podjęcia duchowej walki w intencji kapłanów i przekazanie znaków w postaci indywidualnego błogosławieństwa kapłańskiego z nałożeniem rąk oraz wręczeniem każdemu obecnemu na nabożeństwie medalika św. Benedykta.

Po Apelu Maryjnym, w trakcie którego będą rozważane teksty papieskie dotyczące kapłaństwa, rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, działająca na Poczekajce. Adoracja, której będzie przewodniczył o. Radomir Kryński OFMCap, będzie trwała do 23.30. Wśród uczestników spotkania będą też członkowie wspólnoty Apostolstwa Dobrego Słowa i Kapucyńskiego Duszpasterstwa Elektronicznego animowanego przez br. Józefa Koszarnego, kapucyna z Lubartowa. W trakcie spotkania swoją posługę wspólnocie modlących się ofiarują też członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio oraz Duszpasterstwa Młodych. Będą dostępne opracowane w prostym języku religijne pozycje książkowe wydawane przez braci kapucynów.