Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 13.05.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 7.00     O. Andrzej Cebula                                                     1.  O. Waldemar Grubka   

8.30     O. Solan Dąbrowski                                                  1.  O. Jarosław Kubera        2. O. Tomasz Mączewski      

10.00   O. Jarosław Kubera                                                   1. O. Andrzej Cebula            2. O Paweł Kaczorek

11.30    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Adam Dobrodziej        2. O. Radomir Kryński          3. O. Magnus Kula   

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Andrzej Derdziuk  

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                                1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Tomasz Mantyk

16.00    O. Radomir Kryński                                                 1. O. Krzysztof Groszyk        2. O. Paweł Kaczorek

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                     1. O. Radomir Kryński           2. O. Przemysław Kryspin   3. O. Leopold Marek

 

Homilia – O. Solan Dąbrowski. Zbiorka do puszek na potrzeby Uczelni KUL

 *Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie