Zapisy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w 2019 r.

Od poniedziałku 16 kwietnia,  rozpoczynają się zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania w roku 2019.  Zaproszenie skierowane jest do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i starszych, którzy jeszcze nie przystąpili do bierzmowania. Zapisać kandydata można w kancelarii parafialnej, drogą e-mail (bierzmowanie.poczekajka@gmail.com) lub u katechetów w Szkole Podstawowej nr 57 i Szkole Podstawowej nr 38. Spotkanie organizacyjne kandydatów i Rodziców odbędzie się we wtorek 22 maja o godz. 19.00 w amfiteatrze. Po tym terminie nie będzie możliwe dołączenie do grupy. Szczegóły dotyczące przygotowania zostaną omówione na spotkaniu. Przypominamy, że miejscem właściwym dla przygotowania i przyjęcia Bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata.

Sakramenty obejmują wszystkie etapy i ważne momenty życia chrześcijanina. Chrystus, ustanawiając sakramenty, dał człowiekowi pomoc na wszystkie okoliczności życia. Pomaga mu we wszystkich sprawach. Należy do nich takie wzrastanie w łasce. Daje też nam udział w tej tajemnicy. Ustanawia nowy sakrament. To sakrament bierzmowania.
Bierzmowanie- to drugi z siedmiu sakramentów świętych. W sakramencie chrztu rodzi się do życia Bożego, otrzymuje niewinność duszy. Aby zachować czystość serca od początku do końca życia, zachować prostotę i pokorę umysłu. Kościół daje nam przedłużenie życia Bożego w sakramencie bierzmowania. Sakrament bierzmowania prowadzi do osobistego dojrzewania w człowieczeństwie. Do człowieka należy pomnażanie darów i talentów danych nam przez Boga, przez cały okres życia. Mamy tylko trwać w nauce Chrystusa, przestrzegać przykazań Bożych i przystępować do sakramentów świętych, aż dojdziemy do dojrzałości na obraz Jezusa.
Bierzmowanie spełnia wyjątkową rolę w procesie rozwoju chrześcijanina. ,,Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej?; zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak, że możemy mówić ,,Abba, Ojcze? i jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala więź z Kościołem i ,,?udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża?. Aby wytrwać w dobrych postanowieniach Kościół przez pomazanie Krzyżmem Świętym i nałożenie rąk Biskupa na głowę młodego chrześcijanina, przekazuje moc Chrystusa do walki z grzechem i pokusami.
Umacnia do walki ze złymi skłonnościami i umacnia w dobrym do mężnego wyznawania wiary. Ta zdecydowana postawa czyni młodego chrześcijanina apostołem Chrystusa, odważnym świadkiem Jego prawdy. Kształci prawidłową postawę młodego człowieka, z prawym sumieniem, czujnym, delikatnym, wrażliwym, zdecydowanym, spostrzegawczym i znającym samego siebie, w pokorze serca przyjmującym drugiego człowieka. Umacnia miłość między nami do Boga i bliźniego, tu na ziemi i umacnia drogi ku wieczności. Sumienie prawidłowe kształtuje prawidłową postawę religijną. W głębi sumienia rozbrzmiewa w sercu nakaz, czyń dobro a unikaj zła, z czego będziesz rozliczony przed Bogiem. Dlatego, człowieka powinniśmy oceniać nie po wyglądzie, a miarą czystego serca i czystych intencji. To człowiek ma dokonywać właściwych wyborów w swoim życiu. W jakim kierunku się rozwinie, czy bardziej skłoni się do dobra czy do zła, zależy od jego działania. W miarę dojrzewania Bóg pragnie naszego dobra i stawia na naszej drodze dary:
1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar umiejętności 6. Dar pobożności Bożej 7. Dar bojaźni Bożej
Mądrość serca prowadzi do bojaźni Bożej. To motto zachowa nas od złych niejednokrotnie działań. Jeśli będę kochał Boga i bliźniego zachowam Jego przykazania i będę trwał w bojaźni Bożej, aby nie grzeszyć i nie obrażać Boga.
Bóg daje nam również cnoty do zdobywania: 1. Roztropność 2. sprawiedliwość 3. Umiarkowanie 4. Męstwo
Cnoty zachowane dadzą nam w życiu dorosłym i społecznym pełnoprawnego, sprawiedliwego, uczciwego człowieka, który na każdym stanowisku z odpowiedzialnością przed Bogiem i drugim człowiekiem będzie godnym apostołem spraw Bożych.