Wymiana izolacji na stropie kościoła – prosimy o wsparcie.

Pod koniec stycznia rozpoczął się konieczny remont miedzy dachem a stropem kościoła, polegający na wymianie starej i namokniętej izolacji z waty  szklanej, która nie spełniała już swojej roli przez zniszczenia i znaczne nasiąkniecie wodą skraplającą się z dachu.  Została już usunięta i poddana utylizacji. Od piątku 16 lutego rozpoczął się drugi etap polegający na położeniu nowej warstwy izolacyjnej piany poliuretynowej zamkniętokomórkowej (termo i hydroizolacja). termin wykonania prac do połowy marca. 

Koszt całej inwestycji to ok. 170 tys. zł.  Z wizyty duszpasterskiej udało się zebrać polowe kwoty. Na dzień 24 kwietnia brakuje nam jeszcze 18  tys zł.  Prosimy o wsparcie ludzi dobrej woli tej koniecznej inwestycji. 

Ofiary można wpłacać na konto parafii z dopiskiem”dach” lub przekazać proboszczowi osobiście lub w zakrystii czy kancelarii. W kościele przy bocznych drzwiach od strony kaplicy matki Bożej Fatimskiej tez znajduje się skarbona na ten cel.

 Licząc na wasze zrozumienie z serca dziękuje.