IV Niedziela Wielkiego Postu - 11.03.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Radomir Kryński                                                    1.  O. Adam Dobrodziej  

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                   1.  O. Waldemar Grubka   2. O. Leopold Marek    

10.00   O. Marek Pasiut                                                           1. O. Szczepan Dzyr           2. O Magnus Kula                  3. O. Tomasz Mączewski     

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Paweł kaczorek         2. O. Radomir Kryński          3. O. Solan Dąbrowski  

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                              1. O. Tomasz Mantyk       

13.00    O. Waldemar Grubka                                                   1. O. M arek Pasiut             2. O. Adam Dobrodziej

14.10     O. Waldemar Grubka                                                   1. O. Tomasz Mączewski     

16.00    O. Jarosław Banasiuk                                                    1. O. Paweł Kaczorek        2. O. Krzysztof Groszyk

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                         1. O. Jarosław Banasiuk   2. O. Szczepan Dzyr            3. O. Andrzej Cebula

 

Homilia – celebrans.

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie