I Niedziela Wielkiego Postu - 18.02.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Jarosław Kubera                                                    1.  O. Radomir Kryński

8.30     O. Radomir Kryński                                                   1.  O. Andrzej Derdziuk      2. O. Waldemar Grubka   

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Przemysław Kryspin 2. O Paweł Kaczorek             3. O. Solan Dąbrowski    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O. Jarosław  Banasiuk   2. O. Marek Pasiut                 3. O. Tomasz Mantyk

11.30 (St. Kościół) O. Przemysław Kryspin                            1. O. Szczepan Dzyr      

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Adam Dobrodziej    2. O. Radomir Kryński

14.10     O. Waldemar Grubka                                                1. O. Andrzej Cebula    

16.00    O. Adam Dobrodziej                                                 1. O. Paweł Kaczorek        2. O. Krzysztof Groszyk

17.00    O. Andrzej Derdziuk    – Gorzkie żale 

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                      1. O. Jarosław Kubera       2. O. Przemysław Kryspin     3. O. Leopold Marek   

 

Homilia – List Metropolity Lubelskiego na Wielki Post. czytaj

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie