4 niedziela Zwykła - 28.01.2018 r.

Celebrans                                                                                                                        Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Adam Dobrodziej                                                   1. O. Andrzej Derdziuk      

8.30     O.   Paweł Kaczorek                                                     1.  O. Jarosław Derdziuk                2. O. Tomasz Mantyk

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                    1. O. Szczepan Dzyr                        2. O Solan Dąbrowski          3.  O. Radomir Kryński  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Przemysław Kryspin              2. O. Leopold Marek

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski                             1. O. Paweł Kaczorek

13.00    O. Przemysław Kryspin                                              1. O. Radomir Kryński                   2. O. Adam Dobrodziej

16.00    O. Jarosław Kubera                                                    1. O. Krzysztof  Groszyk                 2. O. Andrzej Cebula

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                       1. O. Paweł Kaczorek                      2. O. Tomasz Mączewski    3. O. Jarosław Kubera

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie