6 Niedziela Zwykła - 11.02.2018 r.

W tę Niedzielę:

  1. Dziś przypada XXV Światowy Dzień Chorego. Ten dzień uświadamia nam troskę o ludzi starszych także w wymiarze duchowym. Obchody dnia chorego będą podczas dni misyjnych w naszej parafii.  Przypominamy, że istnieje możliwość poproszenia kapłana z komunią św. do domu. Należy to zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
  2. Dziś dobrowolna zbiórka ofiar do skarbon a na Fundusz Wschodni wspierający lokalne kościoły polonijne na terenie byłego Związku Radzieckiego.

W tym tygodniu:

  1. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy we wtorek na Msze św. o godzinie 18.00 i nabożeństwo zakończone procesją.
  2. Najbliższa środa będzie Środą Popielcową – rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. W tym dniu zgodnie ze zwyczajem rozpoczynając czas pokuty, posypujemy głowy popiołem w czasie każdej Mszy św., które będą sprawowane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00 i dodatkowa Msza św. o 19.30. Ofiary złożone tego dnia na tacę będą naszą jałmużną wielkopostną na pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego w naszej parafii. W tym dniu obowiązuje post ścisły, to jest łącznie jakościowy i ilościowy. „Prawem o wstrzemięźliwości (w piątki całego roku) są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście (jeden posiłek do syta) – w Środę Popielcową i W. Piątek – są związane wszystkie osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60 roku życia” (KPK kan. 1252). Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w okresie pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach. Zachęcamy do podjęcia postanowień wielkopostnych, w tym także rezygnacji z  picia alkoholu czy palenia tytoniu.
  3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. W piątki – Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o 8.30 i 17.00. Natomiast w niedzielę o godz. 17.00 będzie sprawowane nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Za udział w każdym z tych nabożeństw można uzyskać odpust zupełny.

W przyszłą niedzielę:

  1. Wolontariusze z Hospicjum Miłosierny Samarytanin w przyszłą niedzielę będą zbierać środki na dalsze funkcjonowanie Hospicjum.

Ogłoszenia inne:

  1. Dziś do kawiarenki parafialnej u Franka na babcine ciasto z gorącą czekoladą zapraszają nas członkowie Klubu Seniora.
  2. Zapraszamy do Punktu Książki. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiary przez lekturę czasopism religijnych. W tygodniku Niedziela artykuł: ……….. Natomiast w tygodniku Gość Niedzielny ciekawy artykuł: ……...
  3. Dziękujemy za modlitwę i wspierani materialne potrzeb kościoła i klasztoru oraz dzieł podejmowanych przez parafie. Dziękujemy też p. Małgorzacie Grzeni i wraz z wolontariuszami z IX L.O. i Siostrom kapucynkom z Piask za poprowadzenie dwóch turnusów Zimowiska na Poczekajce. Życzymy wierności podjętym postanowieniom wielkopostnym a dzieciom i  młodzieży kończącym przerwę semestralną życzymy zapału  do zdobywania wiedzy i i współpracy z Łaską Bożą
  4. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: ………. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..