2 Niedziela Zwykła - 14.01.2018 r.

 

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Jarosław Kubera                                                    1. O. Adam Dobrodziej      

8.30     O. Adam Dobrodziej                                                  1.  O. Jarosław Banasiuk     2. O. Tomasz Mantyk

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Solan Dąbrowski       2. O Waldemar Grubka

11.30    O. Andrzej Cebula                                                       1. O. Przemysław Kryspin  2. O. Radomir Kryński

11.30 (st. Kościół) O. Tomasz Mączewski                            1. O. Szczepan Dzyr  

13.00    O. Waldemar Grubka                                                 1. O. Jarosław Kubera         2. O. Andrzej Derdziuk

14.10   O.  Waldemar Grubka                                                  1. O. Paweł Kaczorek  

16.00    O. Jarosław Banasiuk                                                1. O. Andrzej Cebula          2. O. Tomasz Mączewski

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                       1. O. Paweł Kaczorek        2. O. Krzysztof Groszyk    3. O. Leopold Marek  

 

Homilia – List Episkopatu Polski.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie