Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2018 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

7.00     O. Jarosław Kubera                                        1.  O. Waldemar Grubka

8.30     O. Waldemar Grubka                                    1.  O. Radomir Kryński           2. O. Andrzej Derdziuk   

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                      1. O. Andrzej Cebula              2. O Paweł Kaczorek     

11.30    O. Andrzej Cebula                                          1. O. Tomasz Mączewski       2. O. Jarosław Kubera         

13.00    O. Andrzej Derdziuk                                      1. O. Jarosław Banasiuk        2. O. Tomasz Mantyk     

16.00    O. Przemysław Kryspin                                1. O. Krzysztof Groszyk         2. O. Paweł Kaczorek

18.00  O. Tomasz Mantyk                                          1. O. Przemysław Kryspin     2. O. Adam Dobrodziej

 

Homilia – Celebrans

 

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie