III Niedziela Adwentu

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Jarosław Banasiuk                                              1.  O. Tomasz Mączewski   2. O. Waldemar Grubka

8.30     O. Paweł Kaczorek                                                    1.  O. Adam Dobrodziej     2. O. Andrzej Cebula   

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Solan Dąbrowski        2. O  Paweł Kaczorek           3.  O. Waldemar Grubka       

11.30    O. Andrzej Cebula                                                      1. O. Radomir Kryński         2. O. Adam Dobrodziej      3. O. Leopold Marek

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Tomasz Mantyk     

13.00    O. Waldemar Grubka                                                1. O. Solan Dąbrowski      2. O. Paweł Kaczorek

14.10     O. Waldemar Grubka                                                1. O. Andrzej Cebula    

16.00    O. Adam Dobrodziej                                                   1. O. Krzysztof Groszyk    2. O. Tomasz Mantyk

18.00  O. Tomasz Mantyk                                                        1. O. Radomir Kryński      2. O. Paweł Kaczorek          3. O. Leopold Marek   

 

Homilia – Celebrans 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie