Nowa kadencja Duszpasterskiej Rady Parafii

Przedstawiamy listę nowo wybranej Rady Duszpasterskiej Parafii na pięcioletnią kadencje.  Nowo wybrani członkowie Rady złożą przysięgę  w niedzielę 17 grudnia podczas Mszy św. o godzinie 13.00 w przyszłą niedziele.

Rada Duszpasterska Parafii  2017 – 2022 r.

Z urzędu:

 1. Waldemar Grubka –  proboszcz parafii
 2. Andrzej Cebula          –  wikary parafii
 3. Tomasz Mantyk          –  wikary parafii
 4. Jaroslaw Kubera – gwardian klasztoru
 5. Bogumiła  Czemko        –  przełożona  Sióstr Honoratek
 6. Małgorzata Jabłońska  –  przełożona  Sióstr Kapucynek

 Z wyboru:

 1. Lidia Majewska         
 2. Anna Zajączkowska                  
 3. Teresa Paszkowska
 4. Teresa Próchniak
 5. Wanda Kowalczyk
 6. Jerzy Próchniak
 7. Małgorzata Jędryszek
 8. Maria Wójtowicz
 9. Maria Szulc
 10. Adam Zadroga
 11. Jan Szczęch
 12. Marcin Mazurek

     Mianowani:

    19.  Sabina Marcowska  – przedstawiciel Caritas Parafialnego

     20. Emil Zięba   – przedstawiciel laikatu

      21.  Małgorzata Grzenia – przedstawiciel katechetów