Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2017 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Radomir Kryński                           1. O. Tomasz Mączewski    2. O. Jarosław Kubera

8.30     O. Tomasz Mączewski                                   1.  O. Andrzej Derdziuk       2. O. Waldemar Grubka  3. O. Przemysław Kryspin  

10.00   O. Andrzej Derdziuk                          1. O. Radomir Kryński         2. O Andrzej Cebula         3.  O. Jarosław Banasiuk    4. O. Szczepan Dzyr   

11.30    O. Andrzej Cebula                            1. O. Paweł Kaczorek          2. O. Krzysztof Groszyk   3. O. Tomasz Mantyk   

13.00    O. Waldemar Grubka                       1. O. Radosław Kubera       2. O. Szczepan Dzyr    

16.00    O. Przemysław Kryspin                      1. O. Paweł Kaczorek         2. O. Jarosław Banasiuk     

18.00  O. Tomasz Mantyk                             1. O. Radomir Kryński        2. O. Adam Dobrodziej  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie