28 Niedziela Zwykła - 15.10.2017 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Andrzej Derdziuk                                                   1.  O. Szczepan Dzyr

8.30     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Radomir Kryński        2. O. Andrzej Derdziuk

10.00   O. Radomir Kryński                                                   1. O. Jarosław Kubera        2. O Waldemar Grubka  3. O. Solan Dąbrowski    

11.30    O. Andrzej Cebula                                                    1. O. Przemysław Kryspin   2. O. Paweł Kaczorek       3. O. Magnus Kula  

11.30 (St. Kościół) O. Jarosław Kubera                                  1. O. Waldemar Grubka   

13.00    O. Waldemar Grubka                                              1. O. Radomir Kryński         2. O. Paweł Kaczorek

14.10     O. Waldemar Grubka                                                   1. O. Andrzej Cebula 

16.00    O. Adam Dobrodziej                                                 1. O. Krzysztof Groszyk   2. O. Przemysław Kryspin  

18.00  O. Przemysław Kryspin                                                  1. O. Radomir Kryński     2. O. Adam Dobrodziej   3. O. Andrzej Cebula  

 

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe. „Wierni świeccy.” KKK. Cz. I. Dział II. Rozdz. III. Art. 9 paragraf 4 nr 897-913.

 

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie