25 Niedziela Zwykła - 24.09.2017 r.

Celebrans                                                                                         Dyżur spowiedzi*

 

7.00     O. Szczepan Dzyr                                                       1.  O. Andrzej Cebula 

8.30     O. Paweł Kaczorek                                                    1.  O. Szczepan Dzyr          2. O. Andrzej Derdziuk

10.00   O. Andrzej Derdziuk                                                  1. O. Leopold Marek          2. O Tomasz Mączewski  

11.30    O. Andrzej Cebula                                                        1. O. Radomir  Kryński      2. O. Paweł Kaczorek  

11.30 (St. Kościół) O. Tomasz Mączewski                           1. O. Waldemar Grubka

13.00    O. Waldemar Grubka                                               1. O. Leopold Marek        2. O. Tomasz Mączewski

14.10     O. Waldemar Grubka                                               1. O. Paweł Kaczorek  

16.00    O.. Szczepan Dzyr                                                     1. O. Radomir Kryński       2. O. Waldemar Grubka

18.00  O. Jarosław Kubera                                                    1. O. Andrzej Cebula         2. O. Paweł Kaczorek  

 

Homilia – celebrans.

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie