Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28.05.2017

     CELEBRANS                                      SKARAMENT POJEDNANIA *


07.00 – o.  Radomir Kryński    
1.   o. Waldemar Grubka

08.30 – o.  Jarosław Kubera    1.  o. Andrzej Derdziuk  2.O.Tomasz Mączewski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk    1.  o. Radomir Krryński  2. o. Przemysław Kryspin 

                                                   3. o. Solan Dąbrowski

11.30 – o.Waldemar Grubka (Rocznica I komuni św.) 1.  o. Jarosław Kubera

                                                  2. o. Andrzej Cebula 3. o. Magnus Kula

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski 1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o. Andrzej Cebula          1.  o.Radomir Kryński   2. o. Przemysław Kryspin

16.00 – o. Przemysław Kryspin  1.  o. Tomasz Mączewski     2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o.Tomasz Mantyk           1.  o. Andrzxej Cebula   2. o. Szczepan Dzyr

                                                     3. o.  Magnus Kula

Homilia – celebrans. Kazanie katechizmowe. Kościół jest apostolski. KKK. Cz. I. Dział II. Rozdz. III. Art. 9 paragraf 3 nr 857-865.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie