Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – 03.05.2017

07.00 – o.  Jarosław  Kubera          1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o.  Andrzej Cebula             1.  o. Przemysław  Kryspin   2.  o. Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Andrzej Derdziuk           1.  o. Jarosław Kubera        2. o. Adam Dobrodziej

11.30 – o.Tomasz Mączewski        1.  o. Andrzej Cebula          2. o. paweł Kaczorek

13.00 – o. Waldemar Grubka         1.  o. Radomir Kryński          2. o. Jarosław Banasiuk

16.00 – o. Jarosław Banasiuk       1.   o. Szczepan Kryspin      2. o. Tomasz Mączewki

18.00 – o. Przemysław Kryspin    1.   o. Andrzej Cebula          2. o. Paweł Kaczorek

                                                        3.  o. Radomir Kryński  

                                                   

                                                       

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie