Niedziela Miłosierdzia Bożego – 23.04.2017 r.

07.00 – o.  Jaroslaw Banasiuk      1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o.  Adam Dobrodziej         1.  o. Paweł Kaczorek          2.  o. Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Jarosław Kubera           1.  o. Jarosław Banasiuk     2. o. Tomasz Mączewski

                                                        3. o.  Adam Dobrodziej

11.30 – o.Andrzej Cebula              1.  o. Jarosław Kubera        2. o. Szczepan Dzyr

                                                        3. o. Radomir Kryński

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski 1. o. Tomasz Mantyk

13.00 – o. Waldemar Grubka        1. o. Adam Dobordziej         2. o. Jaroslaw Banasiuk

16.00 – o. Radomir Kryński          1.  o. Tomasz Mączewski   2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o.Tomasz Mantyk            1.  o. Jarosław  Kubera       2. o. Andrzej Cebula

                                                       3. o. Szczepan Dzyr

                                                       

Homilia – List Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia.  

* wykaz spowiedników może ulec zmianie