4 Niedziela Zwykła -29.01.2017

07.00 – o.  Szczepan Dzyr           1. o. Paweł Kaczorek

08.30 – o. Przemyslaw Kryspin  1.  o. Tomasz Mączewski  2.  o. Andrzej Cebula  

10.00 – o. Andrzej Cebula          1.  o. Andrzej Derdziuk     2. o. Tomasz Mantyk

                                                    3. o. Solan Dąbrowski   

11.30 – o. Andrzej Derdziukl     1.  o. Radomir Kryński        2. o. Przemysław Kryspin  

                                                    3. o. Magnus Kula

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski  1. o. Pawel Kaczorek

13.00 – o. Waldemar Grubka     1. o. Szczpan Dzyr           2. o. Adam Dobrodziej

16.00 – o. Tomasz Mantyk         1.  o. Radomir Kryński      2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Radomir Kryński       1.  o. Szczepan Dzyr       2. o. Przemysław Kryspin

                                                     3. o. Andrzej Derdziuk    3. o. Leopold Marek

                                                       

Homilia – O. Waldemar Grubka – proboszcz parafii

* wykaz spowiedników może ulec zmianie