Święto św. Szczepana – 26.12.2016

Celebrans                                               spowiedź

 

7.00 – O. Andrzej Derdziuk                   O. Adam Dobrodziej

8.30 – O. Adam Dobrodziej                   O. Andrzej Derdziuk

10.00 – O. Waldemar Grubka                O. Jaroslaw Kubera

11.30 – O. Przemysław Kryspin             O. Tomasz Mantyk

13.00 – O. Tomasz Mantyk                   O.Radomir Kryński

16.00 – O. Tomasz Mączewski              O. Jaroslaw Banasiuk  

18.00 – O. Jarosłąw Banasiuk               O.  Tomasz Mączewski

 

Homilia – List Rektora KUL. Taca na potrzeby Uczelni.