Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2016

Celebrans                                                    spowiedź*

07.00 – o. Adam Dobrodziej                 1. o. Waldemar Grubka    2. o. Pawel Kaczorek

08.30 – o. Pawel Kaczorek                  1.  o. Andrzej Derdziuk       2.  o. Andrzej Cebula

                                                              3. o. Przemysław Kryspin  

10.00 – o. Andrzej Derdziuk                1.  o. Jarosław Kubera   2.  o. Tomas Mączewski

                                                             3. o.  Adam Dobrodziej     

11.30 – o. Andrzej Cebula                  1 o. Szczepan Dzyr   2. o. Radomir Kryński 

                                                             3. O. Paweł Kaczorek 

13.00 – o. Waldemar Grubka              1.   o. Jarosław Banasiuk  2. o. Przemek Kryspin  

16.00 – o. Szczepan Dzyr                  1.  o. Krzysztof Groszyk    2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mączewski            1.  o. Radomir Kryński        2.  o. Adam Dobrodziej

                                                           

                                                       

Homilia – Celebrans

* wykaz spowiedników może ulec zmianie