Uroczystośc Rocznicy Poświęcenia Kościoła – 30.10.2016 r.

  Celebrans                                                    spowiedź*

07.00 – o. Jarosław Banasiuk               1. o. Henryk Krajewski        2. Waldemar Grubka

08.30 – o. Przemyslaw Kryspin            1.  o. Jarosław Kubera       2.  o. Andrzej Cebula

                                                                3. o. Pawel Kaczorek  

10.00 – o. Andrzej Derdziuk           1.  o. Tomasz Mączewski   2.  o. Przemysław Kryspin

                                                            3. o. Leopold Marek      4.  o. Radomir Kryński   

11.30 – o. Andrzej Cebula                   1 o. Andrzej Derdziuk     2. o. Jaroslaw Banasiuk

                                                               3. O. Magnus Kula                4. o. Szczepan Dzyr

11.30 (stary K-ł)  – o. Tomasz Mączewski 1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka               1.   o. Adam Dobrodziej      2. o. Paweł Kaczorek

                                                               3.  o. Radomir Kryński       4.  o. Leopold Marek

16.00 – o. jarosląw Kubera                1.  o. Andrzej Cebula      2.   o. Jaroslaw Banasiuk

18.00 – o. Radomir Kryński                  1.  o. Tomasz Mączewski 2.  o. Szczepan Dzyr

                                                              3. o. jarosław Kubera        4.  o. Adam Dobrodziej

                                                       

Homilia – Kazanie katechizmowe – “Kościół w zamyśle Bożym”. KKK. Cz. I. Dział II. Rozdz. III. Art. 9 paragraf 1 nr 751-780.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie