Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. -15.08.2016 r.

07.00 – o. Radomir Kryński               1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Jarosław Banasiuk           1.  o. Waldemar Grubka    2. o. Szczepan Dzyr

10.00 – o. Przemysław Kryspin        1.  o. Jarosław Banasiuk  2. o. Jarosław Kubera

11.30 – o. Paweł Kaczorek                 1.  o. Przemysław Kryspin 2. o. Andrzej Cebula

13.00 – o. Waldemar Grubka             1. o. Szczepan Dzyr         2. o. Jarosław Banasiuk

18.00 – o. Andrzej Derdziuk               1.  o. Tomasz mantyk      2. o. Jarosław Kubera

19.30 – o. Tomasz Mantyk                  1.  o. Andrzej derdziuk    2. o. Radomir Kryński

                                                       

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie