16 Niedziela Zwykla – 17.07.2016

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Radomir Kryński             1.  o. Henryk Krajewski      2. o. Szczepan Dzyr

10.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o.Radomir Kryński        2. o. Jarosław Banasiuk 

11.30 – o. Jaroslaw Banasiuk          1.  o.Tomasz Mantyk         2. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka          1. o. Radomir Kryński        2. o. Szczepan Dzyr

18.00 – o. Szczepan Dzyr               1.  o. Jaroslaw Banasiuk    2. o. Radomir Kryński

19.30 – o. Radomir Kryński             1.  o. Szczepan Dzyr        2. o. Waldemar Grubka

                                                       

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie