15 Niedziela Zwykła – 10.07.2016

Celebrans:                                          Spowiedź:

07.00 – o. Krzysztof Groszyk             1. o. Henryk Krajewski

08.30 – o. Szczepan Dzyr                   1.  o. Radomir Kryński     

10.00 – o. Tomasz Mantyk                 1.  o.  Szczepan Dzyr      

11.30 – o. Szczepan Dzyr                   1.  o. Tomasz Mantyk     

13.00 – o.  Radomir Kryński              1. o. Szczepan Dzyr       

18.00 – o. Tomasz Mantyk                 1.  o. Radomir Kryński   

19.30 – o.  Tomasz Rogaliński          1.  o. Tomasz Mantyk        

                                                       

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie