14 Niedziela Zwykła – 03.07.2016

07.00 – o. Radomir Kryński             1. o. Henryk Krajewski

08.30 – o. Andrzej Cebula                1.  o. Andrzej Derdziuk      2. o. Radomir Kryński

10.00 – o. Andrzej Derdziuk             1.  o.Tomasz Mantyk         2. o. Andrzej Cebula 

11.30 – o. Andrzej Cebula                1.  o.Andrzej Derdziuk       2. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Tomasz Mantyk              1. o. Radomir Kryński        2. o. Andrzej Derdziuk 

18.00 – o. Tomasz mantyk              1.  o. Krzysztof Groszyk    2. o. Szczepan Dzyr

19.30 – o. Szczepan Dzyr               1.  o. Andrzej Cebula        2. o. Tomasz Mantyk 

                                                       

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie