12 Niedziela Zwykła – 19.06.2016 v

07.00 – o. Szczepan Dzyr                 1. o. Radomir Kryński

08.30 – o. Jarosłąw Kubera             1.  o. Andrzej Derdziuk        2. o. Leopold Marek 

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Andrzej Cebula            2. o. Tomasz Mączewski

11.30 – o. Andrzej Cebula               1.  o. Szczepan  Dzyr          2. o. Solan Dąbrowski

                                                         3.   o.  Magnus Sola

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski 1 . o. Waldemar Grubka 

13.00 – o. Waldemar Grubka          1. o. Radomir Kryński         2. o. Jarosław Banasiuk

16.00 – o. Jarosław Banasiuk        1.  o. Szczepan Dzyr          2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Andrzej Derdziuk            1.  o. Jarosław Kubera      2. o. Radomir Kryński  

                                                          3.  o.  Solan Dąbrowski 

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie