11 Niedziela Zwykła – 12.06.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Kubera              1. o. Radomir Kryński

08.30 – o. Leopold Marek                1.  o. Henryk Krajewski         2. o. Jarosław Kubera

10.00 – o. Szczepan Dzyr                1. o. Andrzej Cebula            2. o. Tomasz Mączewski

11.30 – o. Andrzej Cebula               1.  o. Szczepan  Dzyr          2. o. Solan Dąbrowski

                                                         3.   o.  Leopold Marek

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski 1 . o. Waldemar Grubka 

13.00 – o. Waldemar Grubka          1. o. Radomir Kryński         2. o. Tomasz Mantyk 

16.00 – o. Radomir Kryński             1.  o. Jarosław Banasiuk  2. o. Tomasz Mączewski

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Szczepan Dzyr       2. o. Andrzej Cebula

                                                          3.  o.  Jaroslaw Banasiuk 

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie