10 Niedziela Zwykła -05.06.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Banasiuk          1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Szczepan Dzyr                 1. . o. Andrzej Cebula          2. o. Tomasz Mantyk

10.00 – o. Tomasz Mantyk               1. o. Jaroslaw Banasiuk       2. o. Tomasz Mąćzewski

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. . o. Szczepan  Dzyr          2. o. Marcin Derdziuk

                                                         3.   o.  Leopold Marek

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski 1 . o. Waldemar Grubka 

13.00 – o. Waldemar Grubka          1. o. Jarosław Banasiuk      2. o. Radomir Kryński  

16.00 – o. Radomir Kryński             1.  o. Andrzej Cebula         2. o. Tomasz Mantyk 

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Tomasz Mączewski  2. o. Radomir Kryński

                                                          3.  o.  Solan  Dąbrowski

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie