Sprawozdanie parafialne 2011 -2016

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Mieczysławie

Serdecznie witam Waszą Ekscelencję w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Parafii istniejącej od 66 lat a modlącej się w tej przestronnej świątyni od 35 lat, dedykowanej zaś przez ks. Biskupa przed 16 laty.

Wyrażam radość moją, moich Braci i wiernych z przybycia do nas ks. Biskupa z racji wizytacji kanonicznej i dzisiejszej bogatej w treść posługi. Cieszymy się, że obecność Waszej Ekscelencji, jako Następcy Apostołów i Pasterza Kościoła pozwala nam doświadczać jedności z Kościołem, umocnić wiarę i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.

I. Informacje ogólne

Parafia nasza liczy 13.657 osób zameldowanych, w tym katolików 12.110. Ponadto zdeklarowanych osób niewierzących i niekatolików jest 347.

W strukturze społeczno-zawodowej należy wyróżnić 60% robotników i 40 % inteligencji, przy niestety dużym bezrobociu, zwłaszcza tej pierwszej grupy, co jest przyczyną emigracji zarobkowej wielu naszych młodych parafian.

W strukturze społeczno-rodzinnej mamy 2.895 małżeństw, 988 osoby samotne, 261 osób samotnie wychowujących dzieci, 52 rodziny wielodzietne (od 4 dzieci), 157 konkubinatów (po rozwodach), 135 konkubinatów bez przeszkód kanonicznych.

Religijność wiernych naszej parafii nie jest jednorodna. Część parafian jest w dużym stopniu zaangażowana w życie religijne i włącza się do grup duszpasterskich i ruchów kościelnych. U tej części parafian obserwuje się pogłębione życie religijne przejawiające się poprzez udział w codziennej Mszy św. i Komunii św., w adoracji Najświętszego Sakramentu i comiesięcznej Spowiedzi. Owocuje to także chrześcijańską miłością wobec bliźnich.

Część parafian prowadzi systematyczne życie religijne i spełnia zalecone praktyki wynikające z przykazań kościelnych, ale nie ma potrzeby pogłębionego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

Jest również pewna grupa parafian praktykujących sporadycznie, bądź wcale. Są to tzw. “letni katolicy”. W tym obszarze widzimy szczególną potrzebę naszego oddziaływania duszpasterskiego.

Stale modlimy się o nawrócenie grzeszników i o gorliwość dla oziębłych katolików. Czynimy to poprzez: codzienne odmawianie w kościele trzech części Różańca o różnych porach dnia, adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek w godz. 15-18 oraz czuwania modlitewne w I soboty miesiąca i 13. dnia miesiąca.

Od ostatniej wizytacji było:

588 ochrzczonych – o 39 mniej niż na ostatniej wizytacji

317 ślubów – o 88 mniej

479 zmarłych parafian – o 17 więcej niż na ostatniej wizytacji.

Na terenie parafii realizują swój charyzmat Zgromadzenia zakonne:

1. Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Zana 3, 20-601 Lublin

2. Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin

3. Unia Świętej Katarzyny ze Sieny, Al. Kraśnicka 58, 20-718 Lublin

4. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, Al. Kraśnicka 65, 20-718 Lublin

5. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Konstantynów l,

20-708 Lublin

6. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

Osobom konsekrowanym za ich wierność, ukazywanie bogactwa i piękna Kościoła oraz za wszelkie zaangażowanie w życie naszej parafii gorąco dziękujemy. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

II. Sprawy personalne

Proboszcz parafii o. Waldemar Grubka posługuje od 10 lat, wikariusze parafii:

o. Tomasz Mantyk i o. Ryszard Gumkowski. Jest także 5 innych kapłanów duszpasterzy posługujących w parafii, członków klasztoru, którego przełożonym jest o. Jarosław Kubera, 4 braci zakonnych z pośród których, w zakrystii posługuje br. Zygmunt Komińczyk, w kancelarii br. Henryk Piłat.

Szczególnym rysem i bogactwem naszej parafii jest WSD (12 braci kleryków). Rektorem Seminarium jest o. Jarosław Kubera, wspomaga go wicerektor i 1 ojciec duchowny. Wspólnota Seminaryjna angażuje się bardzo mocno w posługę w parafii, podejmując różne cenne inicjatywy.

Istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z 20 osób kochających Kościół, jego Pasterzy i zatroskanych o dobro parafii.

III. Duszpasterstwo

W niedziele sprawujemy 7 Mszy św. i 2 dodatkowo w ciągu roku szkolnego, dla dzieci przedszkolnych i druga dla dzieci klas III i ich rodziców. W dni powszednie sprawowane są 4 Msze św. Ponadto w I piątki dodatkowo Msza św. o 16.30, głównie dla dzieci. W święta odprawiamy 6 Mszy św.

W naszej parafii uczestniczy we Mszy św. niedzielnej 45,5 %, komunikuje 52,16 %.

Udzielamy około 420.000 Komunii św. rocznie.

Propagujemy praktykę I piątków i sobót miesiąca włączając w tę praktykę także dzieci.

W każdy wtorek wieczorna Msza św. jest nowennowa za wstawiennictwem Św. Ojca Franciszka, 16. Msze sw. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II a 23. dnia każdego miesiąca za wstawiennictwem Św. Ojca Pio.

W każdy czwartek w godz. 15.00-18.00 zapraszamy wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu.

Sakrament Chrztu jest sprawowany w I i III niedzielę miesiąca, a konferencja dla rodziców i chrzestnych w każdą sobotę o godz. 17.00.

Sakrament Bierzmowania jest udzielany w III klasie gimnazjum.

Posługę spowiedzi rozpoczynamy 30 min. przed Mszą św. i posługujemy ile potrzeba w czasie Mszy św. Wielu naszych parafian korzysta często z tego sakramentu.

Sakrament małżeństwa poprzedzony jest uczestniczeniem narzeczonych w 10 konferencjach oraz w 3 spotkaniach w Poradni rodzinnej. Konferencje w naszej parafii odbywają się przez cały rok.

Skarbem Kościoła są chorzy, do których przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na każde wezwanie, udajemy się z posługą spowiedzi, ewentualnie sakramentu chorych. Z racji Światowego Dnia Chorego zapraszamy chorych na Mszę św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Kapłani raz w miesiącu roznoszą Komunię św. do ok. 90 chorych przebywających w domach, którzy za tę posługę są im bardzo wdzięczni. W szpitalu posługuje 2 kapelanów: o. Tomasz Rogaliński i o. Krzysztof Groszyk, którym w niedzielę bracia akolici pomagają w roznoszeniu Komunii św. dla chorych przebywających na oddziałach.

Nabożeństwa okresowe sprawujemy: w miesiącu maju, czerwcu i październiku, ponadto: wynagradzające w I piątki miesiąca, w I soboty i 13 dnia miesiąca w duchu czuwania fatimskiego, Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu, Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, oddzielną dla dzieci, młodzieży i dwa razy dla dorosłych.

Już od kilku lat w czwartkowe wieczory jest Medytacja nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli, prowadzona przez kapłanów a raz w miesiącu – w niedziele Skrutacja Słowa Bożego, prowadzona jest przez wspólnoty neokatechumenalne.

Rekolekcje wielkopostne organizujemy w oddzielnych terminach dla dzieci, gimnazjum, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje adwentowe są w jednym wspólnym terminie.

Przy naszej parafii istnieją następujące grupy: ministranci, lektorzy, schola dzieci, schola młodzieży, zespół muzyczny, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Legion Maryi, ZHR, FZŚ, Młodzież Franciszkańska, Duszpasterstwo Mlodzieży, , Grupa Modlitwy O. Pio i św. Rity, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Caritas Parafialna, AA, DDA, AE, Grupa pielgrzymkowa i duszpasterstwo pielgrzymkowe, duszpasterstwo przedszkolaków, Duchowa adopcja, Biuro Radia Maryja, Wspólnota Rodziny Miłości Ukrzyżowanej.

Na terenie naszej parafii istnieją trzy przedszkola (w tym jedno prywatne), dwie szkoły podstawowe (w tym jedna społeczna), gimnazjum, LO, Zespół Szkół Elektronicznych. Katechizuje w nich 17 katechetów, w tym 3 współbraci: o. Szczepan Dzyr i o. Tomasz Mączewski i O. Tomasz Mantyk, 1 ksiądz diecezjalny, 4 siostry zakonne, 9 osób świeckich. Nasi katecheci z wielką odpowiedzialnością wypełniają misję nauczania religii, za co bardzo im dziękuję. Mamy dużo dobrych dzieci i młodzieży, choć wymaga to stałej troski duszpasterskiej.

Caritas parafialna najbiedniejszym udziela pomocy finansowej, przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę artykułów spożywczych i rozdawanie ich w formie paczek, organizuje odwiedziny w domu osób najbardziej chorych i samotnych, prowadzi Punkt zbiórki i rozdawnictwa odzieży.

Od 9 lat organizujemy Dni parafii na Poczekajce. Głównym celem jest integracja środowiska parafialnego i sympatyków naszego kościoła, pokazania bogactwa wspólnot i grup działających przy naszej parafii a także wspólna modlitwa za ludzi starszych, rodziny, dzieci i młodzież. Dni parafii odbywają się w oktawie Bożego Ciała i kończą Rodzinnym Festynem na ogrodzie klasztornym, który jest świętem naszej parafii w odpust Niepokalanego Serca Maryi.

Dotykanie różnych ludzkich problemów w wielu dziedzinach skłoniło nas do założenia 8 lat temu Poradni Rodzinnej, w której bezpłatnie udzielane są przez wolontariuszy porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne a także jest możliwość porozmawiania z kapłanem.

Cenną inicjatywą było powołanie 8 lat temu Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka, wspierającego działania parafii na rzecz osób gromadzących się przy naszym kościele, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych przygotowywanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bogactwem Stowarzyszenia są wolontariusze, którzy poświęcając bezinteresownie swój czas służąc innym.

Parafia to nie tylko miejsce spotkania z Bogiem, ale to również możliwość spotkań i wypoczynku. Kilka lat temu wraz ze Stowarzyszeniem otworzyliśmy siłownię sportową. Cieszy się ona dużą popularnością. Miesięcznie korzysta z niej ok. 100 osób w różnym wieku.

Cenną inicjatywą było założenie Klubu Seniora, w którym mogą się spotykać ludzie starsi dzieląc się swoim talentami i mile spędzając wspólnie czas.

Miłemu spędzaniu czasu służy także założona ponad dwa lata temu Kawiarenka parafialna u Franka. Można w niej spotkać się ze znajomymi przy dobrym ciastku gorącej kawie. Kawiarenkę prowadzą wspólnoty parafialne.

Wierni naszej parafii odznaczają się dużą ofiarnością, zwłaszcza na szlachetne cele, np. wspieranie potrzeb Sióstr Kapucynek prowadzących Dom dla dzieci im. Matki Weroniki, wsparcie osób doświadczonych kataklizmami, budowane kościoły, na cele diecezjalne i ogólnokościelne, np. pomoc Kościołowi na Wschodzie lub misje zagraniczne.

Parafia utrzymuje się z ofiar, nie jest zadłużona, reguluje wszystkie należne zobowiązania, dzięki Bożej Opatrzności nie cierpi niedostatku a uczestniczy w kondycji materialnej wiernych.

W parafii są rozprowadzane następujące czasopisma: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość, Ziemia Święta, L’Osservatore Romano, Rycerz Niepokalanej, Trzeźwymi bądźcie, Promyczek Dobra, Głos Ojca Pio, Wzrastanie, Miłujcie się. Od 9 lat wydawany jest miesięcznik parafialny Zwiastun. Parafia posiada bibliotekę o wielkości 2.800 tomów.

Parafia organizuje różne formy ewangelizacji: od 23 lat Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Niepokalanej, również od ponad 20 lat organizowane są Koncerty Muzyki Organowej i koncerty Chórów Lubelskich. Ponadto organizujemy wspólny jubileusz 25 i 50 -lecia życia małżeńskiego parafian, poświęcenie samochodów, pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych, piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do Wąwolnicy.

W ostatnim okresie z inwestycji materialnych wykonano m.in.: Zakończono wykonanie Drogi krzyżowej, Został wykonany drewniany ołtarz św. Franciszka z Asyżu, zostało zmodernizowane nagłośnienie w kościele wymienione na system cyfrowy. wymieniono na nowe duże okna w kancelarii ,salach duszpasterskich i zakrystii, wykonano oczekiwane długo remont amfiteatru i adaptacje tego pomieszczenia do wydarzeń kulturalnych, zaadaptowano pomieszczenie na kawiarenkę parafialną u Franka i ją wyposażono, zakupiono figurę św. O. Pio i wykonano kapliczkę ku jego czci przy starym kościele, wykonano dwa duże witraże w kaplicach Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej, poddano gruntownej konserwacji wejściowe drzwi głowne i boczne do kościoła z obu stron, wykonano gruntowny remont wnęk zewnętrznych kościoła, wykonano remont ?harcówki” przeprowadzono gruntowny remont 62-głosowych organów w kościele, wykonano gablotę na relikwie świętych i zamontowano w kaplicy Matki Bożej, rozpoczęto realizację wystroju prezbiterium. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac związanych z wystrojem prezbiterium, uszczelnienie okien witrażowych w prezbiterium i ścianach bocznych, adaptacja dużego pomieszczenia na salę wielofunkcyjną.

Największym naszym bogactwem są wierni, którzy kochają Kościół i jego Pasterzy. Licznie przychodzą do świątyni, aby słuchać Słowa Bożego, oczyszczać się z grzechów, karmić się Chlebem Życia dla umocnienia w wierze i stawania się zdolnymi do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Bogu dziękujemy za to wielkie zbawcze dzieło Kościoła i za naszych wiernych.

Najdostojniejszy Księże Biskupie. Serdecznie proszę, w imieniu parafian i własnym o umocnienie nas w wierze dzisiejszą wizytacyjną posługą i głoszonym Słowem Bożym oraz o błogosławieństwo pasterskie. My zaś przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka będziemy wypraszać u Boga łaski i dary potrzebne Waszej Ekscelencji w pasterskim posługiwaniu.